?

Log in

No account? Create an account
кляті... - Проґресивна націоналістична партія України [entries|archive|friends|userinfo]
ПНПУ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

кляті... [травень. 11-е, 2007|10:22 pm]
ПНПУ

pnpu

[polar_bird]
[Tags|]

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: androsland
2007-05-11 09:20 pm (UTC)
Шось він замученим не виглядає...
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-05-12 08:36 am (UTC)
наші слоники навіть у грізні хвилини розбурханої стихії оптимістично дивилися смерті ввічі!
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: androsland
2007-05-12 08:43 am (UTC)
Та там шось ні стихії не видно, ні опитмізму... :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)